Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ
 1. Παναγόπουλος Αθανάσιος ΠΕ70 Διευθυντής
 2. Νικολετοπούλου Ανδρομάχη ΠΕ70 Στ2 – Υποδιευθύντρια
 3. Μιχαλοπούλου Μαρία ΠΕ70 Α1
 4. Γκοτσοπούλου Μαρία ΠΕ70 Α2
 5. Μυλωνάς Ευστάθιος ΠΕ70 Β1
 6. Τσέλος Παναγιώτης ΠΕ70 Β2
 7. Ανδρεοπούλου Ευφροσύνη ΠΕ70 Γ1
 8. Μαγκαφά Μαρία ΠΕ70 Γ2
 9. Ζαφείρη Αναστασία ΠΕ70 Δ1
 10. Αμπλά Μαρία ΠΕ70 Δ2
 11. Παύλου Μαριάνθη ΠΕ70 Ε1
 12. Ζαβογιάννη – Παπαστάθη Χαρίκλεια ΠΕ70 Ε2
 13. Γεωργούλης Κωνσταντίνος ΠΕ70 ΣΤ1
 14. Μικεόγλου Ροζαλία ΠΕ70 Ολοήμερο 2
 15. Δελής Ανδρέας ΠΕ19 Πληροφορικής 1
 16. ——- ΠΕ19 Πληροφορικής 2
 17. Δελδήμου Χριστίνα ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας 1
 18. ——- ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας 2
 19. ——- ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας
 20. ——- ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας
 21. Φασουλής Αναστάσιος ΠΕ11 Φυς. Αγωγής 1
 22. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής 2
 23. Δούβρη Αρχόντω ΠΕ16 Μουσικής
 24. Ξυνή Μαριάννα ΠΕ19 Θεατρικών Σπουδών
 25. Παναγιωτακοπούλου Δήμητρα  ΠΕ08 Εικαστικών