ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΤΑΞΗ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
Α΄1 7 12 19
Α΄2 7 13 20
Β΄1 11 10 22
Β΄2 9 12 21
Γ΄1 11 13 18
Γ΄2 12 10 17
Δ΄1 11 10 19
Δ΄2 10 10 20
Ε΄1 9 8 21
Ε΄2 9 5 20
ΣΤ΄1 12 11 21
ΣΤ΄2 12 11 19
ΣΥΝΟΛΟ 120 124 238

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ
ΤΑΞΗ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ  
Α΄ 7 11 18                                                                   ΟΛΟΗΜ.-1
Β΄ 9 8 17
Γ΄ 12 5 17
Δ΄ 5 5 10   ΟΛΟΗΜ.-2
Ε΄ 5 4 9
ΣΤ΄ 5 9 14
ΣΥΝΟΛΟ 43 42 85